Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Medische kaart mensen zonder wettig verblijf (illegalen)

OCMW Gent  »  Financiële en juridische hulp  »  Medische kosten  »  Medische kaart illegalen

Hebt u geen wettig verblijf, hebt u nood aan dringende medische hulp en kunt u deze niet betalen? Ga dan langs bij de Themawerking Gezondheidszorg/Medische kaart van OCMW Gent. Deze dienst onderzoekt of u in aanmerking komt voor een Medische kaart.

Met zo'n Medische kaart kunt u bij de apotheek en zorgverstrekkers (logopedist, opticien, vroedvrouw...) terecht voor uw dringende medische zorgen.

Het OCMW betaalt dan de kosten van de dringende medische hulp aan de zorgverstrekker.

Dringende medische hulp, wat is dat?

Het recht op medische zorg is een basisrecht én dit recht geldt voor alle mensen. Dit basisrecht is gebaseerd op de Belgische grondwet, mensenrechtenverdragen en internationale verdragen waar België zijn handtekening onder zette.

Mensen zonder wettig verblijf hebben alleen recht op dringende medische hulp (artikel 57§2 van de OCMW-wet). Elk OCMW heeft de wettelijke opdracht om dit recht op dringende medische hulp voor zijn grondgebied te organiseren. OCMW Gent verleent dit recht door het verstrekken van een Medische kaart.

Dringende Medische Hulp kan preventief zijn (= bedoeld om erger te voorkomen). Maar de hulp kan ook bedoeld zijn om een aandoening te behandelen of te genezen (= curatief).

Een doktersconsultatie, medicatie, een ziekenhuisopname, thuisverpleging, labo-onderzoeken, kinesitherapie, tandartszorgen,... komen in aanmerking.

Hebt u recht op een Medische kaart?

Een maatschappelijk werker gaat na of u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U verblijft onwettig in België (bijvoorbeeld asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn, clandestiene vreemdelingen).
  • U woont en verblijft in Gent.
  • U hebt onvoldoende financiële middelen.
  • U ondertekent bij het sociaal onderzoek een ‘verklaring op eer’.

Als blijkt dat u een recht opent op een Medische kaart, dan krijgt u onmiddellijk een voorlopige Medische kaart. Hiermee kunt u al de meest dringende zorgen laten uitvoeren.

Om de voorlopige Medische kaart te vervangen door een kaart van drie maanden, maakt de maatschappelijk werker met u een afspraak om bij u thuis langs te komen voor een sociaal onderzoek. Tijdens het huisbezoek geeft de maatschappelijk werker u alle uitleg over de Medische kaart. Hij/zij bevraagt en onderzoekt ook uw verblijfs- en woonsituatie, uw financiële situatie (inkomsten en uitgaven) en uw gezinssamenstelling.

Na het sociaal onderzoek maakt de maatschappelijk werker een verslag op om u al dan niet een Medische kaart te geven. Dit verslag wordt dan voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst. Dit zijn mensen die over onder andere de Medische kaart een OCMW-beslissing nemen.

Opgelet: bent u nog geldig aangesloten bij een ziekenfonds? Dan moet u de terugbetaling van uw medische kosten eerst aan het ziekenfonds vragen en kunt u alleen een Medische kaart krijgen voor uw oplegkosten.

Hoe kunt u een Medische kaart aanvragen?

U gaat langs bij de Themawerking Gezondheidszorg/Medische kaart van OCMW Gent. 

U vindt deze dienst in de Offerlaan 6 te 9000 Gent en het postadres is onderbergen 86 te 9000 Gent, telefonisch via Onthaal Campus Prins Filip 09 266 93 07 en per mail via onthaal.gezondheidszorg@ocmw.gent.

U kunt er terecht van maandag t.e.m. vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur

Breng zeker identiteitsbewijzen van uzelf en uw gezinsleden mee, als u die nog hebt.

Hoe moet u een Medische kaart concreet gebruiken?

Elke keer als u bij een zorgverstrekker of apotheek langsgaat, moet u de Medische kaart tonen.
Bij elk bezoek zal de zorgverstrekker u vragen om het formulier, om de kosten te laten betalen door het OCMW Gent, te ondertekenen.

De Medische kaart is geldig voor drie maanden. Hebt u daarna nog dringende medische zorgen nodig en verblijft u nog altijd onwettig in Gent? Ga dan opnieuw langs bij de Themawerking Gezondheidszorg. 

Opgelet: de Medische kaart is strikt persoonlijk! 

Wat moet u als zorgverstrekker doen?

Klik hier voor een downloadbare informatiebrochure.

  • U vraagt de patiënt om de Medische kaart te tonen.
  • U moet aan het OCMW voor elke prestatie een medisch getuigschrift afleveren, waarin u de dringende noodzaak van de medische hulp staaft.
  • U moet, bij elk bezoek, de patiënt met een Medische kaart het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten laten ondertekenen. Bij een minderjarige laat u de gemachtigden of ouders ondertekenen.
  • U moet binnen de 30 dagen het aanvraagformulier voor de betaling van de kosten naar het OCMW Gent sturen, ter attentie van Themawerking Gezondheidszorg, Onderbergen 86 - 9000 Gent.
  • U kunt extra aanvraagformulieren opvragen bij de Themawerking Gezondheidzorg van het OCMW Gent op administratie.gezondheidszorg@ocmw.gent of downloaden van onze site (zie hieronder).
  • Voor algemene info of vragen mbt betalingen kunt u ook terecht op het telefoonnummer: 09 266 35 33.

Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0