Is er voor iedereen

Hedendaags archief

Archief Gent  »  Collecties  »  Hedendaags archief
Foto van een gang in het hedendaags archief

Het hedendaags archief omvat het archief van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Gent.

Met de oprichting van het OCMW in 1977 werden ook de COO’s van de huidige deelgemeenten van Gent samengevoegd. De archieven van deze instellingen werden echter niet altijd samengebracht. Volgens een speciaal KB was het OCMW wel verplicht om aan het Rijksarchief een overzicht te bezorgen van het archief van de voormalige COO’s dat door hen beheerd werd, maar was men niet verplicht alle archiefstukken samen te brengen. Veel archief van de oude COO’s is dan ook achtergebleven in de voormalige gemeentes. We werken momenteel samen met het Stadsarchief om de archieven van de COO’s samen te brengen.

 

In het hedendaags archief vinden we onder andere:

  • sociale dossiers en andere dossiers met betrekking tot de begeleiding van cliënten
  • stukken betreffende bestuursorganen
  • algemene beleidsdossiers van de directie Sociale Dienstverlening

Deze series zijn de belangrijkste bronnen voor onderzoek naar het thema dat we willen documenteren als culturele archiefinstelling. Deze archieven zijn echter op dit moment vaak nog gesloten. Inzage kan via een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek.

 
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0