Is er voor iedereen

Leeszaal

Foto van de leeszaal van het Archief

De meeste van onze bezoekers komen om historisch archief in te kijken. Ze zoeken sporen van hun voorouders in de registers van de vondelingen of vinden in onze prachtige oude kaarten verdwenen buurtwegels terug. We hebben ook al studenten gehad die voor een seminarieopdracht registers van schenkingen en legaten uit de 19de eeuw kwamen inkijken.

Het hedendaags archief (vanaf 1925 bij de oprichting van de COO) wordt vooral geraadpleegd door studenten voor wetenschappelijk onderzoek of door mensen die hun persoonlijk dossier willen inkijken.

 

Ook beschikt het Archief over een rijke bibliotheek met historische en juridische werken die in de leeszaal geraadpleegd kunnen worden. De publicaties, waarvoor informatie uit onze archieven werd gebruikt, zijn terug te vinden in de bibliotheek.

Tot slot heeft het Archief OCMW Gent een waardevolle collectie kunststukken en andere objecten die geregeld in bruikleen gegeven worden voor grote tentoonstellingen.

Niet alles vrij raadpleegbaar

Iedereen die wil, dus ook het ruime publiek, kan het Archief OCMW Gent vrij bezoeken. Er zijn natuurlijk beperkingen voor documenten met persoonsgebonden gegevens. Privacy is immers ook een recht!
Niet alle archiefstukken zijn dus vrij raadpleegbaar. De regels inzake openbaarheid van bestuur beperken voornamelijk de inzage in persoonsgebonden documenten. Wie dergelijke documenten wil inzien, moet daarvoor toestemming vragen.

Regels en afspraken

Goede dienstverlening is gebaseerd op regels en duidelijke afspraken. Die regels en afspraken over het OCMW archief zijn vervat in het archiefreglement en het leeszaalreglement.
Het archiefreglement regelt in de eerste plaats de relatie tussen de archiefvormende overheid en het Archief. Dit reglement legt ook de verantwoordelijkheden vast die beide partijen dragen inzake archief, archiefzorg en archiefbeheer.
Het leeszaalreglement is een onderdeel van het archiefreglement. Dit beschrijft de rechten en de plichten van de gebruikers van het archief. Dat kan gaan over zowel interne als externe gebruikers. In dit hoofdstuk vindt u ook de regels inzake openbaarheid van bestuur en de afspraken voor bruikleen van archiefstukken.

Er zijn verschillende computerterminals beschikbaar met toegang tot internet om opzoekwerk te verrichten over de archiefbestanden.

De openingsuren kunnen hier geraadpleegd worden.

 

Voor vragen
info.archief@ocmw.gent

Verantwoordelijke
Nele Lefever
09 266 94 04
nele.lefever@ocmw.gent
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0