Is er voor iedereen

Publicaties

Archief Gent  »  Raadplegen  »  Publicaties
foto van de bibliotheek

In deze lijst werden de publicaties opgenomen waarvoor het Archief OCMW Gent ondersteuning en begeleiding bij archiefonderzoek heeft geboden, beeldmateriaal en informatie heeft aangeleverd. Deze werken zijn raadpleegbaar in de leeszaal van het Archief. Deze publicatie zijn ook opgenomen in de bibliotheekcataloog van het Archief.

 

 

 

 

 • "De bezetting van Gent: Zwijnaarde tijdens de oorlog 1914-1918"
  (2014, Eric De Keyser - OCMW Gent, WZC Zonnebloem)
  Deze publicatie is te verkrijgen bij het Archief OCMW Gent (10 euro)
 • "Oud Vlaendren op de wereldtentoonstelling van 1913 opnieuw bezocht"
  (2013, Rudy Claerman - Ocmw Gent)
  Deze publicatie is te verkrijgen bij het Archief OCMW Gent (10 euro)
 • "Cuberdons met lavendel"
  (2013, Kirsten Van Malderen)
  Deze publicatie is te verkrijgen bij het Archief OCMW Gent (17,95 euro)
 • "Mag ik dit vertellen? Stemmen uit de Gentse weeshuizen (1945-1984)"
  (2012, Lieselot De Wilde en Bruno Vanobbergen)
  Deze publicatie is te verkrijgen bij het Archief OCMW Gent (18,50 euro)
 • "Hedendaags documentbeheer op de afdeling Personeel van het OCMW Gent. Een voorstel voor een informatiebeheersplan en digitale mappenstructuur."
  (2012, Tine Bevernage - stage)
 • "Portret van een stad: Edmond Sacré, Gent, 1851-1921"
  (2011, Mercatorfonds/STAM)
 • "Naar een integraal documentbeheer in de lokale dienstencentra van het OCMW-Gent: informatiebeheersplannen en voorstellen voor een digitale mappenstructuur"
  (2011, Sammy Roos - stage)
 • "Van berkenhout kun je geen eikenhout maken": een analyse van het beleid van de Gentse weeshuizen (1945-1984) 
  (2011, Karolien François thesis)
 • "Een tehuis voor of met weeskinderen?": een historisch-pedagogisch onderzoek naar de redenen van opnamen in en ontslag uit de Gentse weeshuizen (1945-1984) 
  (2011, Elke Van Paemel - thesis)
 • "We zijn goed aangekomen: vakantiekolonies aan de Belgische kust (1887-1980)"
  (2010, Martine Vermandere)
 • "De baai: een boeiend werk!"
  (2010, Ronny Seyssens)
 • "Inventaris van het archief van secretaris Eric Wauters en zijn voorgangers, 1860-2008: een kabinetsarchief neergelegd in de dienst archief van OCMW Gent"
  (2010, Valerie Gheysens - stage)
 • "Kuldersbloed en blauwemeisjestranen: Gentse weeshuizen 1615-1984"
  (2010, Marcel De Bleecker).
  Deze publicatie is te verkrijgen bij het Archief OCMW Gent (20 euro)
 • "Inventaris van de archieven van de Commissie van Burgerlijke Godshuizen, het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Openbare Onderstand van Sint-Amandsberg (1872-1976)"
  (2009, Ruth Versteyhe - stage)
 • "Mocht elk glaasje jenever een baksteen zijn, vele mensen zouden een eigen huis hebben": een onderzoek naar de betekenis van verlaten kind zijn in Gent (1880-1914) 
  (2009, Lieselot De Wilde en Elke Merckx - thesis)
 • "Nestvallers"
  (2008, Lies Bate)
 • "Hoor! De muzikanten!: van "Amicitia" tot "Willen is kunnen" : harmonie, fanfare, symfonie, brassband, big band ... in Oost-Vlaanderen 18e-20e eeuw"
  (2007, Marcel De Bleecker)
 • "Liefde in actie: 200 jaar Broeders van Liefde"
  (2006, René Stockman)
 • "Van Keizer Karel tot OCMW": vijf eeuwen welzijnszorg in Gent. Aan de hand van een stadswandeling door Gent, wordt de geschiedenis van de armenzorg in kaart gebracht
  (1999, in opdracht van OCMW Gent). 
  Deze publicatie is te verkrijgen bij het Archief OCMW Gent (5 euro)
 • "Verweesd, verwezen: vier eeuwen kulders, rode lijvekens en blauwe meisjes in Gent"
  (1985, Marcel De Bleecker)
 • "Oproer in het weeshuis"
  (1985, Prosper De Smet)
 • "De oude Bijlokematerniteit: patiënten, vroedvrouwen, dokters"
  (1983, Alfred Van heddeghem)
 • "De oude Bijloke: een middeleeuws abdijhospitaal"
  (1978, Alfred Van heddeghem (met de steun van de COO))
  Deze publicatie is te verkrijgen bij het Archief OCMW Gent (6 euro)


 

Voor vragen
info.archief@ocmw.gent

Verantwoordelijke
Veroniek Lammertyn
09 266 94 03
veroniek.lammertyn@ocmw.gent 
 
Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0