Is er voor iedereen

OCMW Gent

Bezoekadres: Sint-Martensstraat 13
9000 Gent

Tel. 09 266 99 11

facebook link
Mail ons

Data en agenda Raad

OCMW Gent  »  Over OCMW Gent  »  Bestuur  »  Data en agenda Raad

 

Informatie over de OCMW-raad vanaf 2019 vindt u via de link onderaan op deze pagina

2018

Raad 10 januari 2018

Agenda2
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 7 - Aanvraag voorafgaande vergunning voor nieuw te realiseren ldc in Baudelohof en Oostakker
Beluister het debat bij punt 10 - Inrichting warme en koude keuken E-gebouw - Goedkeuring lastenvoorwaarden en gunningswijze
Beluister het debat bij punt 11 - Wijziging personeelsbehoefteplan OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 5 - Vereenvoudigde werkwijze voor subsidies van 10000 euro of minder per jaar
Beluister het debat bij punt 6 - Stopzetting samenwerkingsovereenkomst PAS Gent
Beluister het debat bij punt IR1 - Motie - Aanpassing tussenkomst anticonceptie
Beluister het debat bij punt IR2 - Interpellatie aangaande oneigenlijk gebruik OCMW gronden en panden
Vragenuurtje

Raad 7 februari 2018

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 16 - Antoniushof renovatie badkamer serviceflat 43
Beluister het debat bij punt 18 - WB Bloemekenswijk - studieopdracht verbouwing voormalige slagerij
Beluister het debat bij punt 20 - Overheidsopdracht diensten - mobiel parkeren binnen woon werkverkeer voor personeelsleden
Beluister het debat bij punt 6 - Nazareth Oudenaardseheerweg - beëindiging zakelijke rechten en aanstellen advocaat
Beluister het debat bij punt 7 - Kaprijke Koeistraat - optiecontract recht van overhang windturbine met Engie Electrabel
Beluister het debat bij punt 8 - Overeenkomst samenwerking met OCMW Zulte
Beluister het debat bij punt 9 - Foodsavers Gent samenwerkingsovereenkomst met Makro
Vragenuurtje

Raad 15 maart 2018

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 10 - Toreke vzw - erkenning als sociaal restaurant fusie en overeenkomst 2018
Beluister het debat bij punt 11 - Sociale restaurants Ateljee vzw - evaluatie 2017 en subsidieovereenkomst 2018
Beluister het debat bij punt 12 - Eenmalige subsidie aan GOCA-Compaan in kader van Navis Gandae
Beluister het debat bij punt 14 - Aanvraag infrastructuurforfait wzc Zuiderlicht
Beluister het debat bij punt 16 - Interne afsprakennota en overeenkomst dagverzorging
Beluister het debat bij punt 17 - Uitgifte obligaties met woonrecht voor uitbreiding assistentiewoningen Wibier
Beluister het debat bij punt 21 - Wijziging personeelsbehoefteplan OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 9 - Nieuwe subsidieovereenkomst met CAW O-Vl ikv opnemen huisbaasrol binnen project Instapwonen werkingsjaar 2018
Beluister het debat bij punt IR1 - Cohousing van jongere erkende vluchtelingen met Gentse jongeren als manier om duurzaam te integreren
Beluister het debat bij punt IR2 - Nederlands als middel tot maatschappelijke integratie
Beluister het debat bij punt IR3 - Inburgering als onderdeel van een GPMI overeenkomst
Vragenuurtje

Raad 11 april 2018

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 10 - Subsidieovereenkomst met De Sloep vzw voor alg werking Huis van het Kind Gent 2018-19
Beluister het debat bij punt 11 - Samenwerking OCMW Merelbeke en Gent - dienstverlening medisch adviescentrum
Beluister het debat bij punt 13 - Sociale assistentiewoningen Meulestede - intentieovereenkomst tussen Woningent en OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 14 - Aanvraag van erkenning als wzc voor Zuiderlicht
Beluister het debat bij punt 15 - Goedkeuring aanvraagdossier infrastructuurforfait en dagprijs Zuiderlicht
Beluister het debat bij punt 18 - Overeenkomst van verwerking persoonsgegevens mbt mobiel parkeren binnen woon en werkverkeer personeelsleden
Beluister het debat bij punt 8 - Prijzen en rentevoeten obligaties met woonrecht assistentiewoningen SAB
Beluister het debat bij punt 9 - Uitgifte obligaties met woonrecht assistentiewoningen SAB
Vragenuurtje

Raad 9 mei 2018

Raad 13 juni 2018

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 12 - Meldingsmanagement jaarrapport 2017
Beluister het debat bij punt 13 - Vervroegde instap BBC regelgeving 2020 vanaf budget 2019
Beluister het debat bij punt 14 - Ondersteund groepswonen voor senioren - voorstel huurovereenkomst
Beluister het debat bij punt 15 - Erkenningsaanvraag lokaal dienstencentrum De Mantel
Beluister het debat bij punt 2 - Brief ABB nav klacht uitbating niet-vergunde café-activiteit in eigendom van OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 4 - TMVS agenda algemene vergadering 20 juni 2018
Beluister het debat bij punt 5 - Digipolis agenda algemene vergadering 27 juni 2018
Beluister het debat bij punt 6 - Vestiging van een opstalrecht op deel van het E-gebouw
Vragenuurtje

Raad 4 juli 2018

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 10 - Aanpassing MJP 2014-2021
Beluister het debat bij punt 11 - Budgetwijziging 2018
Beluister het debat bij punt 12 - Samenwerking OCMW Maldegem en OCMW Gent - dienstverlening medisch adviescentrum
Beluister het debat bij punt 13 - Tussenkomst anticonceptie
Beluister het debat bij punt 14 - Samenwerkingsovereenkomst met De Olijfboom - een hart voor vluchtelingen vzw
Beluister het debat bij punt 15 - Subsidieovereenkomst met Kras vzw - evaluatie 2017 en addendum 2018-19
Beluister het debat bij punt 16 - Evaluatie subsidieovereenkomst 2017 en overeenkomst 2018-19 met Kompanjon en Uilenspel vzw
Beluister het debat bij punt 21 - Dienstverleningsknoop Oostakker
Beluister het debat bij punt 7 - Toelichting decreet lokaal bestuur
Beluister het debat bij punt 9 - Noodkopers doorstart Rabot Knapt Op
Vragenuurtje

Raad 12 september 2018

Raad 10 oktober 2018

Raad 15 november 2018

Raad 13 december 2018

2017

Raad 11 januari 2017

Raad 8 februari 2017

Raad 8 maart 2017

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting 8 februari 2017
Beluister het debat bij punt 10 - Tachtig tinten prijs - genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra
Beluister het debat bij punt 16 - Ondersteuning welzijnsenquête
Beluister het debat bij punt 17 - Raamovereenkomst leveren en plaatsen los meubilair woonzorgcentra OCMW Gent incl Zuiderlicht
Beluister het debat bij punt 4 - Uitgifte obligaties met woonrecht voor assistentiewoningen Zwijnaarde
Beluister het debat bij punt 5 - Subsidieovereenkomst met VOS vzw
Beluister het debat bij punt 6 - Subsidieovereenkomst met BMLIK voor Project Jong Gent in Actie
Beluister het debat bij punt 7 - Foodsavers Gent - samenwerkingsovereenkomsten
Notulen
Woordelijk verslag uitgifte obligaties

Raad 12 april 2017

Raad 10 mei 2017

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 10 - Mandaatswissel in verenigingen
Beluister het debat bij punt 14 - Huishoudelijk reglement beraadslagende organen
Beluister het debat bij punt 15 - Infohos - kennisname vereffenaars - MB - mandaat tot onderhandelen - aanstelling raadsman
Beluister het debat bij punt 16 - TMVW - vertegenwoordiging aan oprichtingsakte en vaststelling mandaat
Beluister het debat bij punt 2 - Ontslag Carl De Decker en aanstelling Nicolas Vanden Eynden
Beluister het debat bij punt 21 - Beleidsevaluatie 2016
Beluister het debat bij punt 22 - Samenwerkingsovereenkomst met KAA Gent CVBA SO
Beluister het debat bij punt 23 - Subsidieovereenkomst met CAW O-Vl voor actie Preventie van schulden
Beluister het debat bij punt 24 - Procedures tegen beslissingen van het BCSD IG en het BCSD HZ - Rechtspraakoverzicht 2016
Beluister het debat bij punt 25 - Dagprijsplafond bij financiële tussenkomst voor residenten in privé-woonzorgcentra
Beluister het debat bij punt 3 - Mandaatswissels BC's
Beluister het debat bij punt 4 - Vertegenwoordiging OCMW in vereniging AZ Jan Palfijn
Beluister het debat bij punt 5 - Vertegenwoordiging OCMW in vereniging sociaal verhuurkantoor Gent
Beluister het debat bij punt 6 - Vertegenwoordiging OCMW in burgerlijke vennootschap CVBA Woningent
Beluister het debat bij punt 7 - Vertegenwoordiging OCMW in vzw Voetbal in de Stad
Beluister het debat bij punt 8 - Vertegenwoordiging OCMW in vereniging Digipolis
Beluister het debat bij punt 9 - Aanduiding vertegenwoordiger stad Gent in RvB van Vlaams selectiecentrum voor overheidspersoneel
DO_Publicatie Huishoudelijk reglement beraadslagende organen
Vragenuurtje
Woordelijk verslag beleidsevaluatie 2016

Raad 14 juni 2017

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij HD1 - Mandaatswissel in verenigingen - vzw voetbal in de stad
Beluister het debat bij punt 14 - Aanpassing pensioenovereenkomst met Ethias nav budgetbesprekingen bij budgetopmaak 2016
Beluister het debat bij punt 15 - Financieel kwartaalrapport eerste kwartaal 2017
Beluister het debat bij punt 2 - Digipolis agenda AV 29 juni 2017 - vaststelling mandaat vertegenwoordiger
Beluister het debat bij punt 21 - Ondersteuning welzijnsenquête - gunning
Beluister het debat bij punt 30 - Voorlopige erkenning eetcafé Toreke als sociaal restaurant en voorstel subsidieovereenkomst
Beluister het debat bij punt 4 - TMVW IC - Algemene vergadering 30 juni 2017 - agenda en mandaat
Beluister het debat bij punt 5 - TMVW IC - Buitengewone algemene vergadering op 30 juni 2017 - agenda en mandaat
Beluister het debat bij punt 6 - TMVS aanvulling besluit deelname oprichting - voordracht bestuurders en leden - aanstelling vertegenwoordigers
Beluister het debat bij punt 9 - Basseveldestraat 11 Assenede - beëindigen pacht en afsluiten recht van opstal op hoeve
Beluister het debat over de aanvaarding van de hoogdringende punten
Vragenuurtje

Raad 12 juli 2017

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting 14 juni 2017
Beluister het debat bij punt 11 - Aanpassing MJP OCMW Gent 2014-2019 bij budgetwijziging 2017
Beluister het debat bij punt 12 - Budgetwijziging 2017
Beluister het debat bij punt 20 - Foodsavers Gent - samenwerkingsovereenkomst met grootwarenhuis Aldi
Beluister het debat bij punt 21 - Aanvullende fin hulpverlening - overeenkomst toegang tot bufferdatabank
Beluister het debat bij punt 22 - Klusteam en bepaling uurtarief
Beluister het debat bij punt 23 - Opnamecriteria specifieke afdelingen wzc Zuiderlicht
Beluister het debat bij punt 34 - Assistentiewoningen De Zonnetuin Zwijnaarde - nieuwbouw goedkeuring verreking 01 diverse
Beluister het debat bij punt 38 - Nieuwe non-discriminatieclausule en werkwijze in overheidsopdrachten
In memoriam Gerda Zenner - De Gryze
Vragenuurtje
Woordelijk verslag meerjarenplan en budgetwijziging

Raad 13 september 2017

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 16 - Landbouwgronden Afsnee - vestigen recht van opstal tvv de Stad Gent
Beluister het debat bij punt 18 - Evaluatie en uitbetaling saldo subsidieovereenkomst welzijnsoverleg regio Gent
Beluister het debat bij punt 19 - Foodsavers Gent - samenwerkingsovereenkomst grootwarenhuis Delhaize
Beluister het debat bij punt 20 - Organisatie van een gezinsnachtopvang
Beluister het debat bij punt 23 - Dementievriendelijk Gent - uitgave boek Luk De Bruyker
Beluister het debat bij punt 26 - Uitbreiding leefruimtes De Vijvers - lastvoorwaarden en gunningswijze
Beluister het debat bij punt 28 - LDC De Regenboog - verbouwing en renovatie cafetaria terras en achtergeven - bouwaanvraag
Beluister het debat bij punt 32 - Leveren kruidenierswaren aan OCMW Gent - bestel en wijze gunnen
Beluister het debat bij punt 33 - Wijziging personeelsbehoefte OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 34 - Indienen beroep nietigverklaring bij Raad van State tegen besluit minister Homans
Vragenuurtje

Raad 11 oktober 2017

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 10 - Overheidsopdrachten van diensten inzake postdiensten voor Vlaamse lokale besturen via raamovereenkomst
Beluister het debat bij punt 20 - Sociaal steunfonds - financiële bijdrage OCMW 2017-2019
Beluister het debat bij punt 21 - Nacht en dagopvang voor daklozen en thuislozen winterperiode 2017-2018
Beluister het debat bij punt 22 - Goedkeuring afsprakennota tussen stad Gent OCMW Gent en de stedelijke seniorenraad
Beluister het debat bij punt 23 - Voorstel individuele dienstverleningsovereenkomst en charter collectieve rechten en plichten VAPH Zuiderlicht
Beluister het debat bij punt 24 - Bedrijfsvervoerplan dienstverplaatsingen Stad Gent en OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 27 - Gedeeltelijke sloop renovatie en nieuwbouw dienstencentrum Oostakker
Beluister het debat bij punt 30 - Oud gemeentehuis Sint-Kruis-Winkel
Beluister het debat bij punt 31 - Verbouwing UCO
In memoriam Jan De Moor
Vragenuurtje

Raad 8 november 2017

Agenda
Beluister de debatten van de openbare raadszitting
Beluister de vragen van het mondelinge vragenuurtje
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting 11 oktober 2017
Beluister het debat bij punt 12 - Aanstellen externe partner voor ondersteuning ontwikkelen feedbackcultuur
Beluister het debat bij punt 14 - Wijziging arbeidsreglement ouderenzorg - zelfroosteren
Beluister het debat bij punt 2 - Wijk-werken Gent vzw - deelname in gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm
Beluister het debat bij punt 4 - Aanpassing MJP OCMW Gent 2014-2020 bij budgetopmaak 2018
Beluister het debat bij punt 5 - Budget 2018
Beluister het debat bij punt 7 - Subsidieovereenkomsten met vzw's - Sociale kruideniers
Beluister het debat bij punt 8 - Sociale assesistentiewoningen Vliermeersen Wondelgem
VE_Woordelijk verslag Meerjarenplan
Vragenuurtje

Raad 6 december 2017

Folder '/assets/documents/documenten Raad/' niet gevonden.

2016

Raad 14 januari 2016

Raad 18 februari 2016

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 11 - Samenwerkingsovereenkomst IN-Gent - NT2 taalaanbodverstrekkers
Beluister het debat bij punt 12 - Erkenning vzw Ateljee als sociaal restaurant en voorstel samenwerkingsovereenkomst 2016
Beluister het debat bij punt 13 - Erkenning vzw Buurtdiensten Gent-Noord als sociaal restaurant en voorstel samenwerkingsovereenkomst 2016
Beluister het debat bij punt 16 - Samenwerking tssn stad en OCMW mbt beheer voertuigenpark
Beluister het debat bij punt 18 - Mobiele preventieve en recreatieve bewakingsdiensten voor OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 20 - ldc De Mantal Zwijnaarde - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
Beluister het debat bij punt 8 - Aangepaste visienota privaat patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent
Vragenuurtje

Raad 10 maart 2016

AG_Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 11 - Samenwerking OCMW's Gent en Lovendegem ikv dienstverlening medisch adviescentrum
Beluister het debat bij punt 13 - Delegatie beslissingsbevoegdheid van BCSD naar SD en OZ
Beluister het debat bij punt 14 - Specifieke financiële hulp - tussenkomst bezoekrecht
beluister het debat bij punt 16 - Samenwerkingsprotocol Kernteam Radicalisering
Beluister het debat bij punt 18 - Open offerteaanvraag - Raamovereenkomst voor de dienst communicatie
Beluister het debat bij punt 19 - Assistentiewoningen SAB - nieuwbouw - voorontwerp - raming
Beluister het debat bij punt 23 - Wijziging RPR muv personeel art 104§6 ocmw decreet en art 60 personeel - afwijking op RPR stadspersoneel (2)
Beluister het debat bij punt 5 - Onderhandse verkoop aan vzw Volkstuinen van Gent - Assels
Beluister het debat bij punt 7 - Aanduiden waarnemer vzw Balenmagazijn
Beluister het debat bij punt 8 - Mandaat algemene vergadering TMVW op 11 april 2016
In memoriam Cecilia Vanderstraeten
Vragenuurtje

Raad 14 april 2016

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting 10 maart 2016
Beluister het debat bij punt 10 - Samenwerking tussen Stad Gent en OCMW Gent mbt beheer voertuigenpark
Beluister het debat bij punt 11 - Assistentiewoningen De Zonnetuin te Zwijnaarde - nieuwbouw
Beluister het debat bij punt 12 - Uitbreiding leefruimtes wzc De Vijvers
Beluister het debat bij punt 13 - Antwoord op vraag raad 18 februari 2016 over kostprijs Zuiderlicht
Beluister het debat bij punt 15 - Leveren plaatsen en indienststellen van zonnepanelen
Beluister het debat bij punt 16 - Opdracht juridische dienstverlening - selectiebeslissing en vaststellen bestek
Beluister het debat bij punt 17 - Vaststelling organogram Stad Gent en OCMW Gent
Vragenuurtje

Raad 12 mei 2016

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting 14 april 2016
Beluister het debat bij punt 14 - Verkoop landbouwgronden Haaltert (deel 1)
Beluister het debat bij punt 14 - Verkoop landbouwgronden Haaltert (deel 2)
Beluister het debat bij punt 15 - Beleidsevaluatie 2015
Beluister het debat bij punt 18 - Harmonisatie leefloon en equivalent leefloon
Beluister het debat bij punt 19 - Jaarverslag schuldbemiddeling
Beluister het debat bij punt 2 - Engagementsverklaring taalbeleid Stad Gent en OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 20 - Samenwerking OCMW Eeklo en Gent - dienstverlening medisch adviescentrum
Beluister het debat bij punt 21 - Organisatiestructuur OZ
Beluister het debat bij punt 4 - Beheersovereenkomst OCMW Gent - SVK
Beluister het debat bij punt 7 - Aanduiding vertegenwoordiging AV Ethias
Beluister het debat bij punt 9 - Dadingsovereenkomst schade Gebroeders Vandeveldestraat
Vragenuurtje
Woordelijk verslag van het debat omtrent de beleidsevaluatie 2015
Woordelijk verslag van het debat rond taalbeleid

Raad 9 juni 2016

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting 12 mei 2016
Beluister het debat bij punt 10 - Nieuwe barprijzen en alcoholbeleid cafetaria's OZ
Beluister het debat bij punt 15 - Begeleiding implementering klant-gekanteld organisatiemodel
Beluister het debat bij punt 16 - Leveren dranken aan stad Gent en OCMW Gent en frisdrankautomaten aan OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 2 - Sluiten huurovereenkomst onbepaalde duur voor loods gelegen Forelstraat 37 Gent
Beluister het debat bij punt 4 - TMVW Algemene vergadering 24 juni '16 - Agenda en mandaat
Beluister het debat bij punt 5 - Sodigent vzw - Algemene vergadering 28 juni '16 - Agenda en mandaat vertegenwoordigers
Beluister het debat bij punt 6 - Verkoop 2 percelen aan Natuurpunt Beheer vzw te Drongen
Beluister het debat bij punt 7 - Financieel kwartaalrapport (eerste kwartaal)
Beluister het debat bij punt 8 - Beheersrapportering debiteurenbeheer 2015
Vragenuurtje

Raad 13 juli 2016

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij HD2 - LDC De Mantel Zwijnaarde - intrekking gunningsbeslissing nieuwbouw
Beluister het debat bij punt 10 - Aanpassing MJP 2014-2019 bij budgetwijziging 2016
Beluister het debat bij punt 11 - Budgetwijziging 2016
Beluister het debat bij punt 12 - Samenwerkingsovereenkomst voor integratie tot een gemeenschappelijk dienstenbedrijf voor sociale economie
Beluister het debat bij punt 13 - Detachering 2 ervaringsdeskundigen van de POD MI naar OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 14 - Uitwerken project ter recuperatie van voedseloverschotten binnen de Leerwerkplekken
Beluister het debat bij punt 15 - Subsidieovereenkomsten met vzw's - samenwerking met Kompanjon en Uilenspel
Beluister het debat bij punt 20 - Groepswonen Meulestede - definitief plan en raming
Beluister het debat bij punt 9 - Jaarrapport interne controle 2014-2015
In memoriam Jean Paul Schelstraete
Vragenuurtje
Woordelijk verslag van het debat rond dienstenbedrijf sociale economie
Woordelijk verslag van het debat rond voedseloverschotten

Raad 8 september 2016

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 10 - Stedenfonds - evaluatie en uitbetaling saldo 2015 subsidieovereenkomst met Zuidpoort
Beluister het debat bij punt 11 - Stedenfonds - evaluatie en uitbetaling saldo welzijnsoverleg regio Gent
Beluister het debat bij punt 12 - Stedenfonds - subsidieovereenkomst 2016-2017 met welzijnsoverleg regio Gent woonzoekteam
Beluister het debat bij punt 2 - Noa architecten - ldc De Waterspiegel - Arrest Hof van Beroep 29 april 2016 - geen cassatieberoep
Beluister het debat bij punt 22 - Leveren brandstoffen voor voertuigen dmv gedecentraliseerd tankbeurtensysteem
Beluister het debat bij punt 23 - Open offerteaanvraag - Raamovereenkomst voor dienst communicatie
Beluister het debat bij punt 4 - aankoop gebouw FR
Beluister het debat bij punt 9 - Kader rond hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden - afsluiten samenwerkingsovereenkomst met vzw Dyzo
Vragenuurtje

Raad 13 oktober 2016

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - notulen openbare raadszitting van 8 september 2016
Beluister het debat bij punt 10 - Opstalovereenkomst voor gronden van wzc De Vijvers te Gentbrugge
Beluister het debat bij punt 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 ikv de mandaatwissel
Beluister het debat bij punt 22 - Meldingsmanagement jaarrapport 2015
Beluister het debat bij punt 24 - Evaluatie en uitbetaling saldo 2014-15 subsidieovereenkomst VOS vzw
Beluister het debat bij punt 25 - Evaluatie subsidieovereenkomsten werkingsjaar 2015 KRAS vzw
Beluister het debat bij punt 26 - Organisatie winternachtopvang dak- en thuislozen winterperiode 2016-2017
Beluister het debat bij punt 31 - Delegatie bij reglement van aantal bevoegdheden inzake personeel
Beluister het debat bij punt 32 - Wijziging RPR
Beluister het debat bij punt 33 - Wijziging RPR
Beluister het debat bij punt 8 - TMVW Deelname aan een overlegorgaan
Beluister het debat bij punt HD1 - Ontslag en voordracht OCMW-vertegenwoordiger in CVBA TMVW
Goedingenstraat 70-72 - aanstelling advocaat
Vragenuurtje

Raad 10 november 2016

Raad 8 december 2016

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 01 - Notulen openbare raadszitting 10 november 2016
Beluister het debat bij punt 04 - Engagementsverklaring Groep Gent
Beluister het debat bij punt 09 - Delegatie bevoegdheden dagelijks bestuur budgethouderschap
Beluister het debat bij punt 13 - Stedenfonds - evaluatie en uitbetaling subsidieovereenkomsten met Huize Triest
Beluister het debat bij punt 15 - Uitwerking project recuperatie voedseloverschotten
Beluister het debat bij punt 22 - Raamovereenkomst Eandis voor plaatsen zonnepanelen wzc Zonnebloem
Beluister het debat bij punt 23 - Wijziging personeelsbehoefteplan OCMW Gent - ouderenzorg
Beluister het debat bij punt 24 - Nieuw organogram van de Stad Gent en OCMW Gent
Vragenuurtje
Woordelijk verslag voedseloverschotten

2015

Raad 14 januari 2015

Raad 11 februari 2015

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 10 - Ontslag en aanduiding van een vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering INFOHOS
Beluister het debat bij punt 11 - Ontslag en aanduiding van vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering en Raad
Beluister het debat bij punt 12 - Aanduiding van lid en plaatsvervangend lid in Lokale Adviescommissie
Beluister het debat bij punt 13 - Ontslag en voordracht van OCMW-vertegenwoordiger in Directiecomité
Beluister het debat bij punt 14 - Ontslag en aanduiding OCMW-vertegenwoordigers Deontologische Commissie Stad Gent en OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 16 - Bouwen ondergrondse parking en omgevingsaanleg Campus Prins Filip - Aanstellen raadsman
Beluister het debat bij punt 19 - Wijzigingen in kader hospitawonen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Beluister het debat bij punt 40 - Toelichting terugvorderingsprocedure en debiteurenbeleid
Beluister het debat bij punt 9 - Ontslag van Evita Willaert als lid van het Intern Auditcomité
Beluister het debat bij punt IR 1 - Interpellatie RMW over ongekwalificeerde uitstroom - Els Roegiers
Beluister het debat bij punt IR 2 - Motie tot start cijferregistratie ongekwalificeerde uitstroom
Vragenuurtje

Raad 11 maart 2015

Raad 15 april 2015

Raad 13 mei 2015

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 16 - Gent Zwijnaarde - openbare verkoop landbouwgronden
Beluister het debat bij punt 22 - Nieuw prijzenbeleid in de lokale dienstencentra
Beluister het debat bij punt 23 - Inschakeling PWA in de woonzorgcentra
Beluister het debat bij punt 24 - Groepswonen voor senioren
Beluister het debat bij punt 26 - Campus Zwijnaarde - LDC Zwijnaarde - nieuwbouw voorontwerp en raming
Beluister het debat bij punt 27 - De lijkbezorging en afscheidsdienst van behoeftige personen - Gunning
Beluister het debat bij punt 31 - Overheidsopdrachten - procedure juridisch advies
Beluister het debat bij punt 32 - Oproep adj
Beluister het debat bij punt 37 - Diversiteitsbeleid - actieplan 2014-2019
Beluister het debat bij punt 38 - Diversiteitsbeleid - kerncijfers diversiteit personeel 2014
Beluister het debat bij punt 7 - Aanduiden vertegenwoordiger AV Ethias Gemeen Recht
Beluister het debat bij punt 8 - Adviesmateries
Vragenuurtje

Raad 10 juni 2015

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting van 13 mei 2015
Beluister het debat bij punt 13 - Jaarrekening 2014
Beluister het debat bij punt 14 - Stedenfonds - addendum subsidieovereenkomst nachtopvang en nachtopvang plus
Beluister het debat bij punt 15 - SVK - oprichting OCMW-vereniging van publiekrecht
Beluister het debat bij punt 17 - Overeenkomsten met vzw's - Jong in Gent actie
Beluister het debat bij punt 19 - Campus Zwijnaarde assistentiewoningen - meer-minwerken
Beluister het debat bij punt 21 - Jaarrapport meldingsmanagement 2014
Beluister het debat bij punt 24 - Aanpassingen organogram Stad Gent en OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 5 - Agenda AV Ethias van 19 juni 2015 - vertegenwoordiger
Beluister het debat bij punt 6 - Agenda AV Digipolis van 24 juni 2015 - vaststelling mandaat vertegenwoordiger
Beluister het debat bij punt 7 - TMVW - vaststelling mandaat OCMW-vertegenwoordiger
Vragenuurtje
woordelijk verslag jaarrekening 2014

Raad 15 juli 2015

Raad 9 september 2015

Raad 14 oktober 2015

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 14 - Kader rond beleggingen en financieringen OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 16 - Wijziging procedure aanvraag toekenning en toeleiding noodwoningen OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 2 - Winternachtopvang dak- thuislozen winter 2015-16 - overeenkomst AZ Jan Palfijn
Beluister het debat bij punt 20 - Samenwerkingsovereenkomst vrijwilligers tussen OCMW Gent en Woningent
Beluister het debat bij punt 22 - Groepswonen Meulestede studieopdracht nieuwbouw
Beluister het debat bij punt 23 - Campus Zwijnaarde assistentiewoningen - beslissing tot niet-plaatsing
Beluister het debat bij punt 24 - Actieplan duurzaamheid 2016-2019
Beluister het debat bij punt 7 - Beëindiging zakelijke rechten woningen opgericht door derden op grond van OCMW Gent
Vragenuurtje

Raad 10 november 2015

Raad 9 december 2015

Agenda
Vragenuurtje
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 13 - Zwijnaarde verkoop perceel landbouwgrond realisatie Parkbos
Beluister het debat bij punt 16 - Overeenkomst tot toekenning toelage aan OCMW voor sociale activering
Beluister het debat bij punt 17 - ESF project Begeleiders art
Beluister het debat bij punt 18 - Overeenkomst lidmaatschapscharter Sterpunt Inclusief Ondernemen
Beluister het debat bij punt 22 - Evaulatie en uitbetaling subsidieovereenkomst CAW Oost-Vlaanderen 2014
Beluister het debat bij punt 23 - Subsidieovereenkomst met vzw KRAS 2016-2018
Beluister het debat bij punt 25 - Subsidieovereenkomst met vzw Ateljee voor actie kookateliers
Beluister het debat bij punt 28 - Studie campusbesluit wzc - erkenning 1 wzc voor max 3 vestigingen
Beluister het debat bij punt 29 - Assistentiewoningen campus Zwijnaarde - lastvoorwaarden en gunningswijze
Beluister het debat bij punt 3 - Notulen openbare raadszitting 10 november 2015
Beluister het debat bij punt 41 - Wijziging personeelsbehoefteplan OCMW Gent -SD en OZ
Beluister het debat bij punt 42 - Bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer Stad Gent en OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 8 - SVK (OCMW vereniging) benoeming leden en voordragen beheerders

2014

Raad 14 januari 2014 om 19 uur

Raad 11 februari 2014 om 19 uur

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting van 14 januari 2014
Beluister het debat bij punt 11 - Samenwerkingsovereenkomst freelancers ikv ESF project 'Perfect is saai'
Beluister het debat bij punt 12 - Addendum samenwerkingsprotocol 2014 - wijzigingen
Beluister het debat bij punt 13 - Overeenkomst EVF - project Ankerkracht - Europees Vluchtelingenfonds
Beluister het debat bij punt 14 - Aanvraag voorafgaande vergunning Assistentiewoningen Zwijnaarde
Beluister het debat bij punt 15 - WCD Wibier aanvraag erkenning als groep van assistentiewoningen
Beluister het debat bij punt 17 - Samenwerking vzw Leiehome Baarle Drongen
Beluister het debat bij punt 20 - Lijst graden indiensttreding geldelijke ancienniteit
Beluister het debat bij punt HD 1 - Aanpassing dagprijzen voorzieningen OCMW Gent
Beluister het debat bij punt IR 1 - Geamendeerde motie mho op verhoging leefloonbedragen - raadslid Willaert
Beluister het debat bij punt IR 2 - Amendement raadslid Sysmans
Vragenuurtje

Raad 11 maart 2014 om 19 uur

Raad 8 april 2014 om 19 uur

Agenda
Beluister alle debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting van 11 maart 2014
Beluister het debat bij punt 12 - Elisabethbegijnhof fase II - verkoop panden
Beluister het debat bij punt 18 - Omzendbrief verplichting OCMW's inschrijven gerechtigden bij gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst
Beluister het debat bij punt 19 - Wijziging werkloosheidsreglementering
Beluister het debat bij punt 24 - Convenant - Eindevaluatie december 2013
Beluister het debat bij punt 25 - Preventieve woonbegeleiding ikv preventie van uithuiszetting van sociale huurders
Beluister het debat bij punt 26 - Stedenfonds overeenkomst met Woonfonds vzw
Beluister het debat bij punt 27 - Stedenfonds overeenkomst met KRAS - Huize Triest - Gemeenschapshuis Tabor
Beluister het debat bij punt 30 - Ouderenbeleidsnota 2014-2019
Beluister het debat bij punt 31 - Senioren met buitenlandse roots - senioren met een migratieachtergrond - een kader voor de toekomst
Beluister het debat bij punt 32 - Werkgroep duurzaamheid - opzet en plan van aanpak 2014
Beluister het debat bij punt 4 - Farmaceutische specialiteiten - aanstellen raadsman Logie
Beluister het debat bij punt 5 - Visienota patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent
Vragenuurtje

Raad 13 mei 2014 om 19 uur

Raad 10 juni 2014 om 19 uur

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare zitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting van dinsdag 13 mei 2014
Beluister het debat bij punt 10 - Project kinderarmoedebestrijding - Besteding middelen vanuit de Vlaamse Overheid
Beluister het debat bij punt 11 - Aanwerving met middelen uit Projectoproep Kinderen eerst - overlegplatform kinderarmoede
Beluister het debat bij punt 12 - Samenwerkingsprotocol Woonbegeleiding
Beluister het debat bij punt 13 - Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Gent - VDAB en het OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 15 - Werkwijze binnen OCMW Gent als antwoord op de wijzigingen in de werkloosheidsreglementering
Beluister het debat bij punt 18 - Assistentiewoningen Campus Zwijnaarde - definitief ontwerp en raming
Beluister het debat bij punt 2 - Aanduiden van OCMW vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Ethias Gemeen Recht
Beluister het debat bij punt 6 - Optreden in rechte voor het OCMW Gent - aanstellen raadsman
Beluister het debat bij punt 7 - Lochristi Nieuwstraat - addendum samenwerkingsovereenkomst Lo Invest
Beluister het debat bij punt 8 - Jaarrekening en jaarverslag 2013
Beluister het debat bij punt 9 - Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019
Reglement gepubliceerd op 12 juni 2014 cf decreet 29 juni 2012 artikel 187 (thema arbeidsreglementen)
Reglement gepubliceerd op 12 juni 2014 cf decreet 29 juni 2012 artikel 187 (thema wcd Wibier)
Vragenuurtje

Raad 9 juli 2014 om 19 uur

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting van 10 juni 2014
Beluister het debat bij punt 10 - Aanduiding bijkomende vertegenwoordiger in de Alg
Beluister het debat bij punt 11 - Aanpassing meerjarenplan 2014-'19 en budgetwijziging 2014
Beluister het debat bij punt 12 - Noodkopers
Beluister het debat bij punt 13 - Rationalisatie en reorganisatie Leerwerkplekken en tariefbepaling
Beluister het debat bij punt 14 - Beleidsnota Werk en Activering 2014-2019
Beluister het debat bij punt 15 - NT2 - akkoord Sectoraal Comité tot tijdelijke rechtstreeks toegang Kruispuntbank Inburgering
Beluister het debat bij punt 17 - Stedenfonds - addendum subsidieovereenkomst nachtopvang en nachtopvang plus
Beluister het debat bij punt 18 - Projectoproep Armoede en Sociale Inclusie - subsidietoekenning project Oplossingsgericht Spijbelactieplan
Beluister het debat bij punt 19 - Samenwerkingsovereenkomst psychologische dienst en OCMW Merelbeke
Beluister het debat bij punt 21 - Campus SAB - plaatsen nieuwe dakdichting en deels isoleren - raming bestek en wijze gunnen
Beluister het debat bij punt 22 - LDC Zwijnaarde - studieopdracht nieuwbouw
Beluister het debat bij punt 24 - Open offerteaanvraag levering dranken - Bestek en wijze van gunnen
Vragenuurtje

Raad 9 september 2014 om 19 uur

Raad 15 oktober 2014 om 19 uur

raad oktober
Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting 9 september 2014
Beluister het debat bij punt 10 - Meldingsmanagement Jaarrapport 2013
Beluister het debat bij punt 12 - Toewijzen opdracht reinigen ramen OCMW Gent waarbij Stad Gent als opdrachtencentrale optreedt
Beluister het debat bij punt 15 - Verbouwen en uitbreiden kantoren St
Beluister het debat bij punt 2 - Winternachtopvang 2014-'15 - Overeenkomst Jan Palfijn mho op gebruik gedeelte gebouw Institut Moderne
Beluister het debat bij punt 4 - Sociaal steunfonds - financiële bijdrage OCMW
Beluister het debat bij punt 5 - Stedenfonds - Evaluatie subsidieovereenkomst met WGC Botermarkt CAW Artevelde Brugteam en Transithuis
Beluister het debat bij punt 7 - Afschaffing sociaal aandeel in de gezinszorg
Beluister het debat bij punt HD1 - Adviesmateries stadspersoneel - Stedelijke rechtspositieregeling - Wijziging
Vragenuurtje

Raad 12 november 2014 om 19 uur

Agenda
Beluister de debatten van de volledige openbare raadszitting
Beluister het debat bij punt 1 - Notulen openbare raadszitting van 15 oktober 2014
Beluister het debat bij punt 10 - Jaarrekening 2013 aanvulling
Beluister het debat bij punt 11 - Noodkopers
Beluister het debat bij punt 12 - Organisatie winternachtopvang dak- thuislozen winterperiode 2014-15
Beluister het debat bij punt 15 - SFG Antoniushof - aanvraag erkenning als groep van assistentiewoningen
Beluister het debat bij punt 16 - Nota financiële ondersteuning assistentiewoningen
Beluister het debat bij punt 20 - Catering voor wzc - ldc en enkele OCMW-diensten - Lastenvoorwaarden en gunningswijze
Beluister het debat bij punt 24 - Nieuw organogram Stad Gent en OCMW Gent
Beluister het debat bij punt 7 - verkoop Hippoliet Lammensstraat 6-8
Vragenuurtje

Raad 11 december 2014 om 19 uur

2013

De OCMW Raad vergadert in het hoofdbestuur, Onderbergen 86, 9000 Gent

Installatieraad 7 januari 2013 om 20 uur

Raad 15 januari 2013 om 19 uur

Raad 12 februari 2013 om 19 uur

Raad 12 maart 2013 om 19 uur

Raad 29 maart 2013 om 19 uur

Raad 9 april 2013 om 19 uur

Raad 14 mei 2013 om 19 uur

Raad 11 juni 2013 om 19 uur

Raad 26 juni 2013 om 19 uur

Raad 9 juli 2013 om 19u

Raad 10 september 2013 om 19 uur

Raad 8 oktober 2013 om 18 uur

Raad 12 november 2013 om 19 uur

Raad 10 december 2013 om 19 uur

Data 2013

2012

Raad 12 januari 2012

Raad 9 februari 2012

Raad 8 maart 2012

Raad 19 april 2012

Raad 10 mei 2012

Raad 25 mei 2012

Raad 14 juni 2012

Raad 5 juli 2012

Raad 13 september 2012

Raad 18 oktober 2012

Raad 8 november 2012

Raad 13 december 2012

Data Raad 2012

2011

Raad 20 januari 2011

Raad 10 februari 2011

Raad 17 maart 2011

Raad 7 april 2011

Raad 12 mei 2011

Raad 9 juni 2011

Raad 7 juli 2011

Raad 11 augustus 2011

Raad 8 september 2011

Raad 13 oktober 2011

Raad 10 november 2011

Raad 8 december 2011

Raad 21 december 2011


Level A conformiteit, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0